NYHETER        PRODUKTER        SUPPORT        KONTAKT        OM OSS        WEBBSHOP
PRODUKTER / PROGRAMVARA / TOPCON MAGNET FIELD

Topcon Magnet Field
MAGNET Field är mjukvaran som används i fältdatorn för att kontrollera din GNSS mottagare eller Totalstation. MAGNET Field innehåller en mängd funktioner som kan tänkas behövas i fältarbetet, såsom inmätning, utsättning, koordinatberäkningar, terrängmodellshantering, samt import och export av en rad olika standardformat. MAGNET Field är en vidareutveckling av det populära TopSURV med många nya funktioner och ett nytt grafiskt gränssnitt.

Fördelar
• Lätthanterade funktioner för inmätning och utsättning.
• Avancerad hantering av vägmoduler.
• Import/Export till en mängd olika standardformat.
• Skapa terrängmodeller, nivåkurvor och beräkna volymer.
• Anslutning mot MAGNET Enterprise för enkelt datautbyte och kommunikation.
• Bing Maps® används för att se en realtidskarta i bakgrunden till dina mätningar och importerade filer.

Effektivitet
MAGNET Field handlar om effektivitet. Oavsett om du befinner dig långt ute i skogen eller inne på ditt kontor så hjälper MAGNET Field dig med att effektivisera ditt arbete.

Kompabilitet
Tack vare det generösa utbudet av import- och exportformat kan du enkelt ladda in t.ex. en bakgrundskarta från ett tredjeparts program och använda för att kontrollera dina mätningar och orientera dig.

Anslutningar
MAGNET Field ansluts enkelt till ditt företags Enterprise konto och ger dig på så vis möjlighet att säkert ladda upp och ner data från molnet. Datan som du laddar upp blir omedelbart tillgänglig för alla användare och kan laddas ned från kollegor på kontoret eller i fält.

Visuellt
I de olika kartlägena (inmätning, utsättning, samt vanliga kartläget) kan användaren få hjälp av satellitbilder från Microsoft Bing™ i bakgrunden. Dessa aktiveras enkelt genom en knapptryckning.

Volymrapporter
Genom en funktion i MAGNET Field kan terrängmodeller enkelt skapas från inmätta punkter och linjer. Från dessa terrängmodeller kan nivåkurvor och volymer räknas fram, allt detta medan du fortfarande befinner dig i fält. Volymrapporterna kan enkelt laddas upp i molnet och på så vis göras åtkomligt för alla inblandade i projektet.

Kodning
Din befintliga kodlista kan importeras och användas i MAGNET Field, på så vis kommer utseendet på dina objekt med färger, lager, symboler, linjetyper och attribut vara samma som i din CAD programvara på kontoret. Fältmätningarna kodas och bildar direkt punkter, linjer eller ytor som sedan kan exporteras till en mängd olika format.

Magnet tour
produktblad (En)
 
 
  

-
Huvudkontor

Norsecraft Geo AB
Orrvägen 26
192 55  SOLLENTUNA
-
Kontakt
0771-23 24 30
info@norsecraftgeo.se
support@norsecraftgeo.se
  -
 
   
©Norsecraft Geo AB 2016